• หัตถกรรมกระจูดวรรณี VARNI

    หัตถกรรมกระจูดวรรณี VARNI

    หัตถกรรมกระจูดวรรณี VARNI สร้างสรรค์บนพื้นฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ไปเยี่ยมลูกศิษย์มาครับ ออกงานที่งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี เมืองทองธานี