Plugins ที่ควรมีใช้งานสำหรับ WordPress

Plugins ที่ควรมีใช้งานสำหรับ WordPress

Plugins ที่จำเป็นในการเสริมสร้างประสิทธิภาพให้ WordPress ที่ผมใช้งานทั้งหมด ทั้งเว็บไซต์ส่วนตัวและเว็บไซต์ที่ทำงานให้กับลูกค้าครับ จะทยอยๆ เขียนและอัพเดทตัวใหม่ๆ ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้ตัวใหม่ๆ ที่ดีและทันสมัยขึ้นครับ

Simple Instagram: สำหรับแสดงรูปภาพใน Instagram ใน Widgets ในเว็บนี้จะใช้งานตัวนี้ครับ สำหรับการตั้งค่าเมื่อมีการ Activate เรียบร้อยแล้วก็จะมีการบอกวิธีการติดตั้งให้ครับ แค่ไปสร้าง App มาทำการ Authorize ก็ใช้งานได้อย่างที่ Footer แล้วครับ
Download: http://wordpress.org/plugins/simple-instagram/

Simply Instagram: ตัวนี้ เป็นอีกตัวที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานให้เลือกใช้มากมายเลยทีเดียว ดาวในการให้คะแนนอาจจะน้อยกว่าตัวบนไปนิด แต่ผลลัพธ์ไม่แตกต่างกันครับ อยู่ที่ความชอบของรูปร่างหน้าตามากกว่า
Download: http://wordpress.org/plugins/simply-instagram/

Tagged: Tags:
Loading Facebook Comments ...

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.