NOYACK CREEK บ้านในฝัน หลังนี้แหละ ใช่เลย!!

NOYACK CREEK บ้านในฝัน หลังนี้แหละ ใช่เลย!!

แบบบ้านหลังนี้ เป็นการออกแบบของสถาปนิกจาก Bates Masi Architects ชื่อว่า “NOYACK CREEK” มีพื้นที่ใช้สอยที่ 125 ตารางเมตร จัดเป็นบ้านกึ่ง ๆ 2 ชั้น ที่สามารถขึ้นไปสู่ห้องนอนชั้นสองได้ทั้งจากภายในและภายนอก ภายในบ้านมีทั้งส่วนเปิดโล่งถึงชั้นเพดานชั้นสองทำให้ไม่อึดอัด จากการออกแบบที่เปิดพื้นที่ใช้สอยของชั้นล่างโล่งไม่แบ่งโซน มีส่วนเปิดส่วนปิด และแบ่งโซนภายในภายนอกที่ชัดเจนด้วยบันได จึงเหมาะกับภาพในฝันของบ้านที่กำลังคิดจะไปปลูกที่แม่ฮ่องสอนมาก

จากโจทย์ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว พร้อมกับมีพื้นที่ในการต้อนรับเพื่อนฝูงแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงแม้กระทั่งห้องน้ำ แถมยังต้องมีส่วนของสัตว์เลี้ยง หมา แมว นก ที่ต้องการเปิดให้เข้ามาใช้พื้นที่ภายในบ้านได้ด้วยในบางเวลา จึงสามารถนำแบบแปลนของบ้านหลังนี้มาดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการได้

NOYACK CREEK บ้านในฝัน หลังนี้แหละ ใช่เลย!!NOYACK CREEK บ้านในฝัน หลังนี้แหละ ใช่เลย!!NOYACK CREEK บ้านในฝัน หลังนี้แหละ ใช่เลย!!NOYACK CREEK บ้านในฝัน หลังนี้แหละ ใช่เลย!!NOYACK CREEK บ้านในฝัน หลังนี้แหละ ใช่เลย!!NOYACK CREEK บ้านในฝัน หลังนี้แหละ ใช่เลย!!NOYACK CREEK บ้านในฝัน หลังนี้แหละ ใช่เลย!!NOYACK CREEK บ้านในฝัน หลังนี้แหละ ใช่เลย!!NOYACK CREEK บ้านในฝัน หลังนี้แหละ ใช่เลย!!NOYACK CREEK บ้านในฝัน หลังนี้แหละ ใช่เลย!!NOYACK CREEK บ้านในฝัน หลังนี้แหละ ใช่เลย!!

Tagged: Tags:
Loading Facebook Comments ...

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.