โครงการเติมฝันสอนศิลป์

โครงการเติมฝันสอนศิลป์

จากการที่ได้มีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปลายปี 2556 และได้พบเห็นผลงานการวาดภาพของเด็กชาวเขาที่นั่น ทำให้เกิดแนวความคิดที่อยากส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะแก่เด็กๆ ในพื้นฐานที่ถูกต้องและถูกวิธี เมื่อได้มีการพูดคุยกับทาง Small World Mae Hong Son และ Toys for Thailand ที่ทำการช่วยเหลือเด็กๆ ชาวเขาเหล่านี้มาก่อน ทำให้พบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังขาดหายไป ทั้งองค์ความรู้ที่ถูกต้อง อุปกรณ์การเรียน ตลอดจนขวัญและกำลังใจ อีกทั้งยังพบว่าไม่มีแม้กระทั่งการสอนศิลปะในโรงเรียนด้วยซ้ำไป

จึงได้จัดทีมครูอาสาและบุคคลากรด้านต่างๆ เพื่อขึ้นไปสอนศิลปะแก่เด็กเหล่านี้ ซึ่งเรามีความตั้งใจกันว่า เราจะทำโครงการสอนศิลปะแก่เด็กๆ ไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะไปสอนปีละ 1-2 ครั้ง ยังโรงเรียนที่ขาดแคลน ในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก ขาดแคลนและทุรกันดาร เพื่อเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้น และเปิดโอกาสให้เด็กๆ มีหนทางเผยแพร่ความสามารถ มีโอกาสแสดงความสามารถ ให้คนทั่วไปได้ชื่นชมผลงานของพวกเขา ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

ในการทำโครงการให้ประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี ผมได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บริษัท หน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธา ที่เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์จากการทำกิจกรรมของเรา มาร่วมสนับสนุน เพื่อให้โครงการมีความต่อเนื่องต่อไปในอนาคต มีการจัดหาและส่งมอบสื่อการเรียนทางด้านศิลปะแก่เด็กๆ ตลอดจนหาทุนการศึกษา เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น เพื่อกลับมาพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดของพวกเขาเหล่านั้นต่อไป

ต้องการเข้าร่วมโครงการหรือสนับสนุนติดต่อได้ตามรายละเอียดในหน้าเว็บเลยนะครับ www.เติมฝัน.com

แบนเนอร์ โครงการเติมฝันสอนศิลป์ โรงเรียนบ้านหนองเขียว

Tagged: Tags:
Loading Facebook Comments ...

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.