เว็บไซต์สำหรับติดตามสถิติ Social Media

เว็บไซต์สำหรับติดตามสถิติ Social Media

เหมาะมากสำหรับคนทำ YouTuber ทีเดียว นั่นคือเว็บ SocialBlade.com จะดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ครบถ้วน รวมทั้งการดูรายการเฉพาะในประเทศได้ด้วยว่า ช่องไหนฮิตที่สุด ไม่ได้ใช้เฉพาะ YouTube แต่เพียงอย่างเดียวนะครับ สามารถใช้กับ Facebook, Twitter, Instagram etc. ด้วย โดยเลือกที่เมนูด้านขวามือครับ

Tagged: Tags:
Loading Facebook Comments ...

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.