เลี้ยงลูกป้อนฟอพัส กรีนสปริทบลู | Forpus Green Split Blue

เลี้ยงลูกป้อนฟอพัส กรีนสปริทบลู | Forpus Green Split Blue

สมาชิกฟอพัสอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้ตั้งชื่อให้ว่า “ปิกาโร่” เป็นฟอพัส กรีนสปริทบลู เพศผู้ ตัวนี้จะมาทำหน้าที่เป็นเจ้าบ่าวให้กับเจ้าบลูซี่ที่จะตามมาในวันพรุ่งนี้ครับ

เลี้ยงลูกป้อนฟอพัส กรีนสปริทบลู | Forpus Green Split Blue เลี้ยงลูกป้อนฟอพัส กรีนสปริทบลู | Forpus Green Split Blue เลี้ยงลูกป้อนฟอพัส กรีนสปริทบลู | Forpus Green Split Blue เลี้ยงลูกป้อนฟอพัส กรีนสปริทบลู | Forpus Green Split Blue

Green Split Blue (G/B) ที่มีสีเขียวเข้ามาเป็นจุดเด่น

เลี้ยงลูกป้อนฟอพัส กรีนสปริทบลู | Forpus Green Split Blue

เมื่อเขาโตเต็มที่จะมีสีสันประมาณนี้ครับ

เลี้ยงลูกป้อนฟอพัส กรีนสปริทบลู | Forpus Green Split Blue

เลี้ยงลูกป้อนฟอพัส กรีนสปริทบลู | Forpus Green Split Blue

เลี้ยงลูกป้อนฟอพัส กรีนสปริทบลู | Forpus Green Split Blue

Tagged: Tags:
Loading Facebook Comments ...

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.