วิธีแก้ Photoshop Error เปิดไม่ได้

กด Command + Option + Shift กดค้างไว้
คลิกที่ไอคอนโปรแกรม Photoshop
จนมีหน้าถามว่า Delete Photoshop Settings File
แล้วกด Yes

Tagged: Tags:
Loading Facebook Comments ...

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.