วิธีเช็คอายุและ PR ของชื่อโดเมน เมื่อต้องการซื้อโดเมนเก่า

วิธีเช็คอายุและ PR ของชื่อโดเมน เมื่อต้องการซื้อโดเมนเก่า

ชื่อโดเมนที่ดี และมีผลกับ SEO ด้วยแล้ว ควรจะมีอายุและมีค่า PR ติดมาด้วย เวลาที่เราต้องการซื้อชื่อโดเมนเก่าในแต่ละครั้ง เมื่อเราได้ชื่อที่ต้องการแล้ว ก็ควรจะทำการเช็คชื่อนั้นๆ ว่า เป็นโดเมนเก่าอายุกี่ปีตรงตามที่แสดงไว้หรือปล่าว PR ที่ได้มาเป็น PR แท้หรือ PR ปลอม และโดน Google deindex หรือไม่ โดยทำการเช็คตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. เช็ค index ใน google.com โดยใช้คำสั่ง site:url ถ้าไม่มีผลใดๆ แสดงเลย แสดงว่าชื่อโดเมนนี้ โดน deindex แล้ว ไม่ควรซื้อครับ ให้ผ่านไปจะดีกว่า

2. เช็ค PR โดยการใส่ชื่อโดเมนเข้าไป สามารถเช็คได้ครั้งละ 50 ชื่อโดยเพิ่ม “,” เป็นตัวคั่น
http://www.scriptalicious.com/tools/multiple-pagerank-checker/

3. เช็ค PR ว่าเป็น PR ปลอมหรือปล่าว ถ้าผลออกมาเป็น Valid ก็ใช้ได้ครับ แต่ถ้าออกมาเป็น Fake แสดงว่าเป็น PR ปลอม ให้ผ่านเลยไป
http://www.checkpagerank.net/
http://www.rankchecker.com/pagerank-checker/

4. เช็ครายละเอียดของชื่อโดเมน และให้เช็คที่ Next to Registar History ด้วย หากพบว่ามีการแสดงคำว่า “1 drops” ก็ไม่ควรซื้อครับ
http://www.domaintools.com/

5. เช็ค Backlink ถ้ามีติดอยู่บ้าง แสดงว่าเป็นโดเมนที่ดี
http://www.backlinkwatch.com/

ในการหาชื่อโดเมนเก่า จะใช้บริการของ GoDaddy Auctions ครับ ด้วยราคาเริ่มต้นที่ถูกตั้งแต่ $5 กับความสะดวกในการใช้งานเป็นหลัก เนื่องจากส่วนตัวจะผูกบัญชีไว้กับ Godaddy อยู่แล้ว ส่วนอีกเว็บหนึ่งก็คือที่ Flippa ครับ

วิธีเช็คอายุและ PR ของชื่อโดเมน เมื่อต้องการซื้อโดเมนเก่า

วิธีเช็คอายุและ PR ของชื่อโดเมน เมื่อต้องการซื้อโดเมนเก่า

Tagged: Tags:
Loading Facebook Comments ...

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.