วันเกิดมโนพัศ

มโนพัศ อ่านว่า มะ-โน-พัด หมายถึง ผู้มีอำนาจทางใจ

วันพุธที่ 20 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2509
ตรงกับวันวุธวาน ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย
เวลาตกฟาก 14.20 น.
ปกติสุรทิน อัฎฐศก อธิกมาส
ปกติวาร ร.ศ. 185
จุลศักราช 1328
คริสต์ศักราช 1966

Loading Facebook Comments ...

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.