ผัวนินทาเมีย

กูอยู่กับเมียกูมา 30 กว่าปี เมียกูไม่เคยตามใจกู แต่เมื่อคืนกูแค่บ่นว่า "อยากตาย" เมียกูบอกตามใจมึง !

#@$!%@!

ผัวนินทาเมีย

Tagged: Tags:
Loading Facebook Comments ...

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.