ตู้นอน Sleep Box ที่พักแนวใหม่ สำหรับมหานครใหญ่

ตู้นอน Sleep Box ที่พักแนวใหม่ สำหรับมหานครใหญ่

ในญี่ปุ่น เรามักจะได้ยินที่พักแบบแคปซูล ที่สืบเนื่องมาจาก ค่าที่ดินอันแสนแพงของมหานครใหญ่ ๆ นั่นเอง จากการสำรวจความต้องการของคนเราในเมืองใหญ่ พบว่าชีวิตประจำวัน แค่มี WiFi ให้เชื่อมต่อโลกออนไลน์ Social Network ต่าง ๆ ทั้งด้านการทำงาน พูดคุย จึงได้เกิดการออกแบบที่พักแนวใหม่ ตามแหล่งชุมชน เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีรถบัส เพื่อให้สามารถพักผ่อน หลับนอนได้ จะนอนแบบคนเดียว นอนคู่ หรือนอนกันสามคน ก็มีขนาดให้เลือกตามต้องการ

ในขณะเดียวกัน ก็ยังได้รับความสะดวกสบาย มีความเป็นส่วนตัวด้วย ปัจจุบัน หลาย ๆ มหานคร ก็มีที่พักผ่อนชั่วคราวแบบนี้ผลุดขึ้นมาบ้างแล้ว เช่นที่ Moscow อีกหน่อย เมืองไทยเองก็คงจะมีบ้างเช่นกัน มีตามห้างสรรพสินค้าก็ดีนะ เผื่อเวลาแฟนชวนไปเดินช๊อปปิ้ง เราเองก็นอนพักเล่นเน็ตชิทแชทได้เลย

ตู้นอน Sleep Box ที่พักแนวใหม่ สำหรับมหานครใหญ่ตู้นอน Sleep Box ที่พักแนวใหม่ สำหรับมหานครใหญ่ตู้นอน Sleep Box ที่พักแนวใหม่ สำหรับมหานครใหญ่ตู้นอน Sleep Box ที่พักแนวใหม่ สำหรับมหานครใหญ่ตู้นอน Sleep Box ที่พักแนวใหม่ สำหรับมหานครใหญ่ตู้นอน Sleep Box ที่พักแนวใหม่ สำหรับมหานครใหญ่

Tagged: Tags:
Loading Facebook Comments ...

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.