การตั้งค่าอีเมล์บนเครื่องแมคอินทอช | Set up email for Macintosh

การตั้งค่าอีเมล์ Outlook และ Gmail บนเครื่องแมคอินทอช | Set up email Outlook anf Gmail for Macintosh

การตั้งค่าอีเมล์ Outlook บนเครื่องแมคอินทอช

ไปที่ System Preferences เลือก Internet Account หรือ Mail เลือก Account ที่เมนูบาร์ก็ได้ แล้วเลือกที่ “Add Other Account…”

การตั้งค่าอีเมล์บนเครื่องแมคอินทอช | Set up email for Macintosh

เลือก Add a Mail account ซึ่งจะเป็นค่า Default ให้อยู่แล้ว

การตั้งค่าอีเมล์บนเครื่องแมคอินทอช | Set up email for Macintosh

กรอกรายละเอียด ชื่อ อีเมล์ และ พาสเวิร์ด แล้วคลิก Create

การตั้งค่าอีเมล์บนเครื่องแมคอินทอช | Set up email for Macintosh

เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมล์ Outlook ครับ

การตั้งค่าอีเมล์บนเครื่องแมคอินทอช | Set up email for Macintosh

สำหรับอีเมล์ต่อ ๆ ไป จะสรุปให้แบบย่อ ๆ นะครับ ถ้ามีส่วนไหนที่แตกต่าง ถึงจะอธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจกระจ่างครับ

การตั้งค่าอีเมล์ Gmail บนเครื่องแมคอินทอช

สำหรับ Gmai ให้ทำการเลือกที่ Google ครับ

การตั้งค่าอีเมล์ Gmail บนเครื่องแมคอินทอช | Set up email for Macintosh

กรอกข้อมูล ชื่อ อีเมล์ พาสเวิร์ด แล้วคลิก Set Up ก็เสร็จเรียบร้อยครับ

การตั้งค่าอีเมล์ Gmail บนเครื่องแมคอินทอช | Set up email for Macintosh

การตั้งค่าอีเมล์ Gmail บนเครื่องแมคอินทอช | Set up email for Macintosh

Tagged: Tags:
Loading Facebook Comments ...

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.